Deň: 24. októbra 2018

Nezaradené

Pestovanie kávy a jej druhy

Prevažná produkcia kávy pochádza zo zeme tretieho sveta. Na predaji kávy niekedy závisí celá ekonomika niektorých rozvojových zemí. 

Read More